Utam Erdélybe

Borbély Béla, a szerbiai magyar Mária Rádió jövendőbeli promociós munkatársa vagyok.
Müsorigazgatónk  Ft. Palatinus István atya és elnökasszonyunk Bálint Ágota kért fel engem, hogy látogassam meg Erdélyt és minél több élménnyel, tapasztalattal térjek vissza, amely rádiónk előrehaladására fog szolgálni a jövőben. Utamon elkisért, még hangtechnikusunk Bába Attila.
Első utunk Nagyváradra vezetett, ahol nagy szeretettel fogadott benünnket Karácson Tibor atya, az erdélyi magyar Mária Rádió műsorigazgatója.
Másnap az ottani munkatársak megismerése és tapasztalatok cserélése után elindultam Tibor atyával, hogy körbejárjuk Erdélyt az önkéntestalálkozók alkalmából.
Éjjeli szállásaink önkéntes családoknál voltak. Mindenhol családiasan, szeretettel és finom székely vacsorával fogadtak bennünket.
A székely emberek nagyon barátságosak és közvetelenek, vendégszeretőek.
Az első önkéntes találkozó Székelyudvarhelyen volt.  

Székelyudvarhelyi önkéntestalálkozó

Ezt követte Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy és végezetül Csíksomlyó.

Mindegyik találkozón megvolt a jó hangulat. Láttam az emberek szemében az odafigyelést Tibor atya mondanivalójára és az egymásra figyelést is. Érződött a szeretet, az összetartás és a boldogság közöttük. Azt is elmondtam, hogy én honnan jövök, és hogy milyen a helyzetünk itt Délvidéken.  Nagyon kedvesen , megértően reagáltak rá.

Csíksomlyói önkéntestalálkozó

Utam során megismerkedtem Csibi Árpád Gyergyóditrói önkéntessel, akivel szoros barátság alakult ki közünk, és azt  mondta nekem, hogy várja a Délvidékieket sok szeretettel a Csíksomlyói búcsúra. Csíksomlyóról is kaptam visszajelzést Dénestől és Nórától, akik az ottani önkéntesek csoportjához tartoznak. Ott ők voltak a vendéglátóink. Ők is sok szeretettel várnak vissza. Emellett megismerkedtem Elek ferences szerzetes testvérrel, akiről azt kell tudni, hogy rendszeres olvasója a Hitéletnek, és az elsők között van aki elveszi a sajtó asztalról ezt a lapot.

Elek testvérrel

Nagyon sok szép tájat láttam, a magas hegyeket és a szép tavakat.

Erdélyi tálykép

Az önkéntestalálkozókon értettem meg még igazán, hogy mennyire fontos az önkéntesek feladata, mivel nélkülük a Mária Rádió mondanivalója nem lenne teljes. Ezért van szükség a mai világban minnél több emberre, aki ezt a nemes feladatot elvállalja, mert általuk jut el az örömhír mindenki számára.

Nagyon jól éreztem magam ott Erdélyben, és a jó Isten segítségével el szeretnék jutni az idei Csíksomlyói búcsúra, és buzdítom a kedves olvasókat amennyiben tehetik jöjjenek el velem.

Köszönetemet fejezem ki az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójának, Karácson Tibor atyának, és minden munkatársnak és önkéntesnek, akik áldozatkészen segítettek a promóciós feladatok megismerésében és elsajáításában.

Borbély Béla, promóciós munkatárs