Soli Deo Gloria - A magyar reformáció öt évszázada és Megújúlás színei című kiállításmenyitón készült képek