Önkénteseink

- - - 

  

  Mihók Vilmos

 2011-ben Ft. Balcsák Szilárd atyától kértem információt az ügyben, hogy tudnék  önkéntes munkát végezni a Mária Rádióban. A jó Isten kegyelmi ajándékait szerettem volna valamiképp viszonozni, meghálálni, ezért gondoltam arra, hogy hozzájárulok a rádió működéséhez annyival amennyi tőlem telik. Erre meg is kaptam a lehetőséget. Azóta is amikor elfoglaltságaim engedik, bent vagyok a szerkesztőségbe, mint ügyfélfogadó telefonos ügyeletes. A szerkesztőségben eltöltött idő áldásos számomra, mert a munkatársakban barátokra is lelek. Megtudjuk beszélni egymással a lelki problémáinkat is, egy igazi családi légkör uralkodik bent. Mindenkit arra szeretnék buzdítani, hogy bátran merjenek hasonló lehetőségeket keresni az életükben arra, hogy Isten kegyelmi ajándékait valamely módon önzetlenül viszonozzák, meghálálják. Arra kérem a jó Istent, továbbra is adjon erőt, hogy hálaadó imáim mellett önkéntes, önzetlen munkámat is neki ajánlhassam.

- - - 

  Makovity (Hellenberger) Helga

 Több mint 3 éve a Szent György templomban megtudtam, hogy a Mária Rádió önkénteseket keres. Én jelentkeztem és így kezdtem el önkéntes munkámat a rádióban, mint ügyfélfogadó, telefonos ügyeletes. Később amíg igény volt rá, felolvastam a rádió "élő könyv" című műsorában. Szükség szerint a szerkesztőség takarítását is elvégzem. Nem csak a rádióban, de egyébként is, Palatinus István atyának sokat köszönhetek lelki életem fejlődésében. Sok mindenért hálás vagyok neki. Szeretek itt lenni a szerkesztőségbe, kellemes a hangulat, jók a munkatársak. Amikor időm engedi, akkor itt vagyok, sajnos nem mindig annyit amennyit szeretnék. Én ezzel az önkéntes munkával járulok hozzá a Mária Rádió működéséhez. Próbálok mindent Isten dicsőségére végezni, amennyi tőlem telik.

- - - 

  Rózsa Rozália

 2006-ban a Mária Rádió javaslatára rózsafüzér-imacsoportot alapítottam Horgoson. Rendszeres betelefonáló hallgatója voltam a rádiónak, és egy idő után megkérdezték tőlem, hogy lenne-e kedvem önkéntes munkára. Először a falubélieknek osztogattam a rádió újságát, később felkínálták a szerkesztőségből, hogy ügyeljek mint önkéntes telefonos ügyfélfogadó. Szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek is. Sok hallgatóval, betelefonálóval beszélgetek, meghallgatom őket és próbálok segíteni információkkal és tanácsokkal. Amióta önkéntes vagyok a Mária Rádióban, azóta pozitívan megváltozott az életem. Továbbra is vezetem a rózsafüzér-imacsoportomat, és igyekszem mindenkinek a segítségére lenni, kérve a Szűzanya közbenjárását. 2012-ben Budapestről felkérést kaptam, hogy legyek szerbiai apostola a „Szeplőtelen Fogantatás” imaláncnak ami 60 országban van jelen, és a központja Fatima. Természetesen elfogadtam. Ez által is sok emberrel tartom a kapcsolatot és imádkozunk közösen. 2013 novemberében a ferences világrend tagjává váltam, ami nagy öröm számomra. Még sok mindennel próbálom szolgálni az Urat, hogy ami kegyelmi ajándékot kaptam Tőle, azt bőségesen kamatoztassam, mint a „hűséges szolga”. A munkatársakkal jó a viszonyunk és vidám mindig a hangulat a szerkesztőségben. Sok értékes embert és barátot szereztem, megértő és kedves munkatársakat, önkénteseket. Amíg erőm engedi, szeretnék a Mária Rádió segítségére lenni, a Szűzanya szolgálatában.

- - - 

  Šimić Marija

 2011 november18-án kezdtem el önkéntes munkámat a Mária Rádióban. Érdekes módon kerültem ide. Még mielőtt megkezdte volna müködését a rádió a jelenlegi épületben, itt sétálgattam a bejárat előtt és láttam, hogy még folynak a munkálatok. Egy hang azt mondta bennem: „Gyere vissza egy hónap múlva.” Én így is tettem. Akkor már dolgozott a rádió stúdiója. Én bejöttem és megkérdeztem, hogy miben tudnék segíteni. Hát így kezdtem el önkéntes munkámat a rádió: ügyfélfogadó, telefonos, ügyeletes munkakörében. Mielőtt elkezdtem volna itt dolgozni, elég sok baj volt az egészségemmel, dohányos is voltam. Azóta engem Isten megszabadított a dohányzástól és betegségeimen is enyhített. Ami a legfontosabb, lelkileg is megváltoztam és ez kihatott egész életemre. Én ezt a Szűzanya közbenjárásának hiszem. Jó érzés itt lenni, mert segíthetek, jók a munkatársak és vidám a hangulat. Amíg az egészségem engedi, szeretném nyugdíjas éveimben segíteni önkéntes munkámmal a Mária Rádió munkáját. Erre kérem a Jó Isten áldását.

- - - 

  Sakač Ana

 2014 –ben kezdtem el a Mária Rádióban önkéntesként dolgozni. Šimić Marija-val aki szintén önkéntes, már régóta ismerjük egymást. Ő szólt nekem, hogy van-e kedvem besegíteni a rádióba mint önkéntes ügyeletes. Így kerültem ide. Eleinte csak szükség szerint jöttem, később heti 2-3 alkalommal napi 6 órát ügyfelek a rádióban. Fogadom a telefonokat, és a személyesen bejövő híveket akik vagy vásárolnak valamit a kegytárgyaink, könyveink közül, vagy pedig önkéntes pénzadományaikat hozzák be. Jó a hangulat és a munkatársak között is baráti a viszony. Nyugdíjasként kellemes és úgy gondolom hasznos időtöltés. Én így járulok hozzá a Mária Rádió működéséhez. Szeretek bejárni mert a fiatalok közt én is fiatalosan és jó hangulatban töltöm nyugdijas éveim. 

- - -

  

  Dévavári B. Valéria

 

- Először akkor hívtak meg a Mária Rádióba interjúalanyként, amikor a stúdió még kint volt Sándorban. Abban az időben még a Műemlékvédelmi Intézetben dolgoztam és a vajdasági kálváriákat jártam. Ennek kapcsán talált meg egy akkori önkéntes munkatárs és kért meg, hogy látogassak el a stúdióba. Egy órát kellett beszélnem a témáról, és bár először megijedtem a feladattól, végül sikerült elkészítenünk a műsort. Ezután otthon is időről időre rákattintottam a Mária Rádió honapjára az interneten. Közelebbi kapcsolatba akkor kerültem a Rádióval, amikor nyugdíjba vonultam, és eldöntöttem, hogy többé nem foglalkozom néprajzkutatással, nem írok több tanulmányt, nem tartok több előadást. Akkoriban tartottak egy, a népi vallásosságról szóló konferenciát Szegeden, amelyre engem is meghívtak. Én addigra már többször is hallottam a Mária Rádió rózsafüzér-imádságait, és általában akkor, amikor az apatini imacsoport, az apatini asszonyok imádkoztak. Az imacsoport leglelkesebb tagja egy horvátországi menekült asszony, aki csak „kupuszinai” magyar nyelven tud beszélni, miatta kezdtem el rendszeresen hallgatni az imacsoportok bejelentkezéseit. Egy-két imacsoportot személyesen is felkerestem és megbarátkoztam az asszonyokkal. Nem szép dolog, hogy ilyeneket mondok, de azt hiszem, hogy a Mária Rádióra a figyelmemet valójában a bennem lévő néprajzos hívta fel. Azóta egyre többet hallgatom az adást – ma pedig már egyre ritkábban bújik elő belőlem a néprajzos énem, és egyre inkább odafigyelek a lelki tartalmakra is.

- - -

  A Szabadkai Szent Kamill imaközösség és vezetőjük Trenka Irén

 

 Imaközösségünk nevét az olasz származású Lelissi Szent Kamill-ről kapta, aki jómaga is nagy türelemmel és alázattal ápolta, vigyázta a betegeket, és tiszta szívből imádkozott és böjtölt értük. Mindezt Isten dicsőségére tette. 1584 pünkösdjén pappá szentelték. Pár évvel később a pápa megerősítette Kamill közösségét, és 1591-ben megalakult a kamilliánus rend.

 A betegek iránt való érdeklődést, látogatásukat és irántuk érzett szeretetet és törődést és az IGAZI MEGHÍVÁST erre a szolgálatra csoportunk 2010. elején kapta meg Palatinus István atya által, aki már akkor kamilliánus volt. 2010. febrruár 02-án /Gyertyaszentelő Boldogasszony napján György Alfréd /kamilliánus rend elöljárója/ ittjárta alkalmával avattak bennünket kamilliánusokká, a szabadkai Szent Erzsébet kápolnájában ünnepélyes keretek közt orvosok, nővérek és testvérek társaságában. Akkor kaptuk meg a kis piros keresztet, ami a kamilliánusok jeléül szolgál. Eleinte a kórházban látogattuk a betegeket, majd az idősek otthonában. Imáddkoztunk értük és beszélgettünk velük. Második éve pedig a Mária rádió hullámhosszán igyekezünk némi vigasztalást, melegséget nyújtani az elfáradottaknak. Nagy örömmel jövünk mindig össze. Mindig kérjük a Szent Lélek vezetését, hogy rajtunk keresztül szóljon hozzájuk, és hogy tudjunk adni nekik némi megnyugvást, békét, szeretet és erőt. Ami nagyon fontos, meg kell említenünk, hogy a kamilliánus műsoraink havonta két alkalommal hallhatóak az éter hullámain, a Mária rádióban. Az egyik, a havi első szombat, este 20,15 órás kezdettel, ami 21,15 perckor ér véget. Erre az alkalomra mi készítünk a testvérekkel megbeszélve különböző lelki táplálékokat, imákat, saját személyes vagy más tanúságtételt, Előre kiválasztjuk az ahhoz a tartalomhoz fűződő dicsőítő zenéket is. Adásunk utolsó 20 percét odaajándékozzuk a kedves hallgatóinknak, hogy elmondhassák saját tapasztalataikat, élményeiket. Amennyiben nincs jelentkező,akkor mi folytatjuk még azzal a tartalommal, ami még a tarsolyunkban maradt. A második műsor alkalmunk külön a hallgatóink kérésére jött létre. Azzal a feltétellel kaptuk meg, hogy ez az adás főleg a betegeinkkel és mélyen tisztelt hallgatóinkkal való beszélgetést szolgálja. Ez az alkalom a hónap 4.-ik szombatja, ugyanúgy 20,15 perces kezdettel és 1 órahosszát tart. Megtörténik azonban, hogy a kedves hallgatók nem jelentkeznek, így ilyenkor mi beszélünk hozzájuk, vagy imákat és tanúságtételeket osztunk meg velük. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem jelentkeznek, az szokott lenni a válaszuk, hogy szívesebben hallgatnak bennünket. A mi vágyunk viszont ebben az esetben, hogy ők szóljanak hozzánk, hogy elmondják mindazt, amit szeretnének velünk megosztani, és hogy kiért és miért imádkozzunk. Szeretnénk, hogy egy igazi közösség alakulna ki a betegek és kamilliánusok között, és hogy egymás javára legyünk, hiszen ez az Úr akarata! Minden műsorunk elején alázatosan bevonulunk a Mária rádió kápolnájába, és imádkozunk a Szent Lélekhez, hogy segítsen vezetni a műsort és irányítson bennünket és a betegeinket is. A műsorunk végén ugyanúgy bevonulunk a kápolnába, és mindannyian térdre borulva megköszönjük, Urunknak, Istenünknek, hogy velünk volt, és segített nekünk, mert NÉLKÜLE semmit sem tehetünk. Ilyenkor imádkozunk minden betegért!!!!

- - - 

  Körmöci Petronella

 2015. márciusától vagyok a Mária Rádió csapatának tagja. A rádió műsorigazgatója, Ft. Palatinus István ajánlotta ezt a lehetőséget. Hálás vagyok Istennek azért, hogy a Mária Rádió munkatársa lehetek és  minden nap erőt meríthetek a keresztény közösségből. Vallásos családba születtem és kicsi korom óta templomba jártam, és járok. Családom napi problémái és a lelki terhek során sokszor szembesültem azzal, hogy Isten kegyelme nélkül már sehol sem lehetnék. A Mária Rádió nagyon sok erőt ad a mindennapi nehézségek leküzdésében, és abban, hogy mosolyogva tudjak tovább haladni az úton.

„Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.”

Jób 10:12

- - - 
 

  Varga Enikő

  Palatinus István atya kérésére kapcsolódtam be a rádió munkájába. Ő bízta rám 4 évvel ezelőtt a pénteki hittanórák műsorát. Szinte parancsszerűen hangzott el amikor rám bízta a feladatot. Arra a kérdésemre, hogy: -"Hogyan fogom én ezt csinálni?"- a válasza bíztató és igen sok szabadságot ígérő volt: - "Diplomás teológusként, mint hitoktató, hiszem, hogy nem tanítasz eretnekséget. A többit meg tedd ahogyan jónak látod." 

Azóta is ehhez tartom magam. Így született a pénteki hittanóra és az én önkénteskedésem a Mária Rádióban.

   Meg akarok osztani egy komoly  gondolatot mindenkivel, aki velem bárhol, akár a világhálón is találkozik. A "keresztény" név "Krisztus hívőket" jelent. Számomra a keresztény voltom mindenek felett áll, és ha Jézus Krisztus annyira fontos nekem, nem tehetek mást a követésében, mint amit Ő tett: önkénteskedni fogok a felebarátaim javára, amíg csak ezt a földi zarándokutat járom. Erre biztatja a Fillipiben élő keresztényeket és minden keresztényt a világ végezetéig, Szent Pál apostol amikor ezt írja:

-"Ugyanaz az érzés legyen bennetek amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát..." - értsd: odaadta önmagát nekünk.

A nyomában járók a szeretet parancsát aprópénzre váltva a hétköznapjaikban a szeretet, a jó, a szép, az igaz önkéntesei lesznek, ki-ki a maga helyén, és tehetségével építve Isten Országát.

   Én az evangéliumot mondom bele az éterbe a Mária Rádió hittanórájám át. Így jut el az Örömhír az én kis szolgálatom által is sok-sok otthonba. 

- - - 

  Mester Imre

 

2013. november 9-én a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kilencedik kongresszusát tartotta Budapesten, az Országház Felsőházi termében. Ezen a rendezvényen részt vett a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör küldöttsége is, amelynek tagjai voltunk Palatinus István atya és én is. A szünetben beszélgetni kezdtünk és István atya megkérdezte, tudnék-e és szeretnék-e valamilyen módon közreműködni a Mária Rádióval. Ennek a beszélgetésnek gyümölcseként egy hónappal később útjára indítottuk a Bibliaiskola című műsort. Ebben a műsorban alapvetően azokat a leckéket dolgozzuk fel, amelyek a Keresztény Értelmiségi Kör közreműködésével jelentek meg a Hitélet folyóirat mellékleteként. Ezeket a leckéket korábban Szabadkán, a Jézus Feltámadása plébánián, valamint Magyarkanizsán, a Szent Őrangyalok plébánián tartott bibliaórákon is feldolgoztuk. A cél egyértelmű: minél jobban megismerni a Szentírást, Isten hozzánk intézett Igéjét, ha úgy tetszik szerelmes levelét. Ennek jelentőségét a keresztény ember életében nem lehet eléggé hangsúlyozni! A II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról megállapítja: A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is. A szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé és beszélget velük; s akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az Egyháznak támasz és életerő, az Egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. (DV 6,21).

A Bibliaiskola mellett nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy közreműködhettem Palatinus atya Família című műsorának megvalósításában, mint a stúdió keverőpultjának kezelője, jelenleg pedig hasonló módon közreműködhetek Vajda Károly atya Halló, Mária Rádió című műsorában. 

 

- - - 

 

 

  Kovács Géza

 

   2012 őszén lehetőséget kaptam , hogy a Mária Rádióban is beszélhessek a Hagioterápiáról. 

Nagyon fontos, hogy a hallgató a műsorokon keresztül felismerje a valódi értékét, mint Istennek legfontosabb teremtményét, az „EMBERT”.

A heti találkozókon lehetőség nyílik átértékelni az életet, a múltat, a jelent és  jövőt. Mindenki átélheti a Megváltó szeretetét.

A másik műsor a fiatalokkal – hittanosokkal – havonta hallható szombaton.

Egy kerekasztal beszélgetés összeköt több nemzedéket és családokat. Lehetőség nyílik, hogy halljuk a fiatal nemzedék életfilozófiáját, vallásosságát, hitvilágát.

   Számomra öröm és megtiszteltetés, hogy részese lehetek egy nagy családnak. Hálás vagyok a Teremtőnek a Tőle kapott lehetőségért.  

 

- - - 

 

 

  Kovács Mária

 

  István atya kérését elfogadva kapcsolódtam be a Mária rádió munkájába. Katolikus és hitoktató lévén szívügyemnek tartom egy olyan nagycsaládhoz tartozni, amely oly sok nyelven hírdeti Isten szavát. 

A „Nevedet énekkel magasztaljuk” zenés kivánságműsor vezetésével biztak meg. István atya szerint ezt a műsort rám szabták. Ez a megbizatás azért tetszik, mert, élő műsor, és elbeszélgethetek a hallgatókkal. Meghallgatom őket. Megszóllítják, üzennek  barátaiknak. A hallgatók között akadnak, olyanok is akik ágyhoz vannak kötve és magányosak. Nagyon jók a visszajelzések, rendszeresen hallgatják a műsort és ezért szívesen csinálom.

 

- - - 

  Ft. Dobó Tibor - oromhegyesi plébános

 

1985-ben szenteltek pappá. A Hírvivő katolikus hetilap főszerkesztője vagyok. Szívesen írom a vezércikkeket újságunkban. A Mária Rádióban való megszólalásra Palatinus atya kért fel, s pénteki napokon jelentkezem a Nap evangéliumával, reggel fél nyolc után. A szentírási részlethez elmélkedést fűzök. Ezek nem elkészített szövegek, hanem élő elmélkedések. Természetesen ezt megelőzően már átelmélkedem a szöveget, de szeretem, amikor ez spontán, mert így igazán élethű.

 

- - -  

 

   

 

   Gyurcsik Klára és Róbert

 

 

   A szerbiai magyar Mária Rádióban, a Szeretet, út a nevelésben című műsort, férjem Gyurcsik Róbert és jómagam Gyurcsik Klára vezetjük 2014. októbere óta. A műsort havonta sugározzák, minden hónap második szombat estéjén. 

A közös munka Palatinus István plébánosunk meghívására  kezdődött el. A műsor célja, hogy a rádió által is eljusson minél szélesebb réteghez  az a nevelési mód, melyet mi is 2011 óta alkalmazunk családunkban. Egy olyan nevelési módszer, amely a Krisztusi Szeretethez vezeti a családot, név szerint Alkotószellemű nevelés. Ezt az életvezetési stratégiát Milica Novkovićtól tanultuk, aki korunk nagy tanítója. A Porodični bukvar- azaz  A Család ÁBÉCÉS című kötetét magyar nyelvre fordítottuk, és a témában előadásokat is tartunk.

A Mária Rádióval való együttműködésünk eddig valóban minden elismerést megérdemel, a Rádió munkatársai mind egytől egyig nagyszerű emberek, akik igazán szívből végzik ezt a szolgálatot! Számunkra megtiszteltetés ezzel a csapattal együtt dolgozni! Plébánosunknak, Palatinus István atyának ez úton is köszünjük, hogy ezzel a műsorral oly sok család számára biztosítja annak lehetőségét, hogy korunk legegészségesebb családmodelljéről  információt kapjanak, és tanuljanak!

Közös munkánkért kérjük, imádkozzanak!

- - -

   Szalma Brigitta

     Végzős magyar szakos hallgató vagyok az újvidéki Bölcsészettudományi karon. Palicson élek, a Mária Rádióba Bálint Ágota felkérésére kezdtem el önkénteskedni. Portai szolgálatot, adminisztratív feladatokat látok el. Közös imádságokban is részt veszek és mindent, amit el tudok látni, szívesen elvégzek. 

Azzal, hogy önkénteskedek a Mária Rádióban, úgy érzem, egyfajta küldetést teljesítek.

Mindenkit bátorítok, főleg a fiatalokat, hogy csatlakozzon hozzánk, mert önkéntes hozzájárulásunkkal mi is elősegítjük az evangelizáció munkáját. Jól érzem itt magam, jó a társaság és mindig energiával feltöltődve megyek haza.  

- - -

 Muzslyai stúdió

A Mária Rádió muzslyai stúdiójának önkéntesei:

Tomić Jaroslav, Bűn Zsolt, Lelik Róbert.