Önkéntesség

Számítunk rád!

 

Olyan lelkes önkénteseket keresünk, akik tartják velünk a kapcsolatot a plébániákról, közösségekből, segítenek a szervezőmunkában, segítenek közvetíteni a szentmiséket, népszerűsítik a Mária Rádiót.

Az önkéntességről a Szentírásban több helyen is olvashatunk. Megismerve Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a szelíd, bölcs Mózest, a sokoldalú Józsuet is meghívta Isten a maga szolgálatára. Mirjam zenéjére, Debóra bátorságára és kegyességére, Ruth gyermeki ragaszkodására, Sámuel engedelmességére és becsületességére, Illés rendületlen elvhűségére egyaránt szükség volt. Személyükben elénk tárul az önkéntesség isteni arculata. Az apostolok meghívásának történetében felismerjük nyitott szívűségüket, szolgálatkészségüket, alázatosságukat, amellyel válaszoltak Jézus meghívására, és minden adottságukkal az Úr szolgálatába léptek. Amennyiben volt is bennük némi késlekedés, restség, emberi kétkedés, hitük mélységével hagyatkoztak a Tanítómesterükre, aki formálta őket a magasztos feladatra, a Lélek gyümölcseivel bátor hirdetőkké lettek.

Ez az egyik lehetséges Útja Isten követésének. Hívunk, legyél a Mária Rádió önkéntese! Ismerd meg a munkánkat, ismerd fel saját feladatodat a Szűzanya rádiójában, amelyen keresztül bátor hirdetővé formál az Úr szeretete. Látogass meg bennünket és maradj közöttünk!


A következő szolgálatokra van szükségünk:

01. ima
           - rózsafüzér
           - zsolozsma
           - szentségimádás
           - otthoni háttérima
02. műsorvezetés
03. műsorkészítés
04. riportkészítés
05. telefonos asszisztens
06. futárszolgálat
07. felolvasás (pl. Szentírás, irodalmi szöveg, mese)
08. tanúságtétel (a megtérésről, a hit erejéről)
09. a stúdió keverőpultjának kezelése
10. a mobil stúdió kezelése
11. hanganyag vágása számítógéppel
12. zenei anyagok számítógépbe töltése
13. honlap frissítés
14. recepciós munka
15. titkársági szervező
16. számítógépes adminisztráció
17. CD írás
18. fordítás (angol, francia, német, olasz, spanyol)
19. tolmácsolás (angol, francia, német, olasz, spanyol)
20. nyomdai előkészítés (tördelés)
21. zenei szerkesztés
22. szórólapterjesztés

A Mária Rádió önkéntesek munkájára épül, ez egy meghívás,
hogy dolgozzunk Isten országáért.
Jelentkezz a megadott telefonszámokon, vagy írj e-mailt a címünkre.

Számítunk rád!