In Memoriam p. VOJNOVIĆ TÁDÉ atya

dr. Tadej Vojnović OFM (1939.5.9. - 2008.11.8.)

 

Nehéz szívműtét után, a szlovéniai Izolában, 2008. november 8-án élete 69., szerzetességének 53. és papságának 44. évében elhunyt dr. Vojnović Tádé ferences atya, a szerbiai Mária Rádió első műsorigazgatója. Kiváló biblikusként tisztelték, a Nagy bibliai konkordancia horvát nyelvű kiadásának szerzője, tanár, a szent Cirill és Metód nemzetközi püspöki konferencia több tanácsának tagja, és a Iustitia et Pax bizottság tagja is volt.

Vojnović Stjepan Tádé 1939. május 9-én született Csáktornyán. 1956. augusztus 5-én lépett be a ferences rendbe, ahol első fogadalmait 1957-ben, majd örök fogadalmát 1962-ben tette le. 1965. június 29-én szentelték pappá. A zágrábi teológiai egyetemen előbb licenciátust, majd doktorátust szerzett.

„Isten szava, mindig és mindenhová"

Vojnović Tádé atya több könyv szerzője, melyek közül a legismertebb a már említett Nagy bibliai konkordancia. Egyik könyvét magyarra is lefordították: Beszélgetések Lukács evangéliumáról címmel. Imakönyveket is kiadott, valamint közreműködött az Újszövetség első ruszin nyelvű kiadásában.

Fáradhatatlan zarándok

Hosszú éveken át vezette a bibliai rovatot a szabadkai Zvonik katolikus magazinban. Húsz éven keresztül rendszeresen tartott bibliaórákat az újvidéki ferences kolostor hittantermében. Itt magyarázta a híveknek a Szentírást, és más témákat az egyháztörténelemből, filozófiából és az Egyház életéből. Egy ideig a ferences tartományfőnök küldötte volt a Vajdaságban. Fáradhatatlanul, pontosabban 38 alkalommal, vezetett zarándoklatot a Szentföldre. Az utolsó zarándoklat 2008. szeptemberében volt, amikor a belgrádi érsekség papjait vezette, Stanislav Hočevar érsekkel az élen.

Közkedvelt lelkigyakorlat vezető volt, főleg a szerzetesi közösségekben, Szerbiában és Montenegróban, valamint a ferences közösség és a Ferences Világi Rend vezetője volt Újvidéken.

A Mária Rádió műsorigazgatója és főszerkesztője

Mint a szerbiai Mária Rádió műsorigazgatója és főszerkesztője, élete utolsó napjáig harcolt az engedélyek és frekvenciák megszerzéséért. Fáradhatatlanul, öt éven keresztül, munkálkodott azon, hogy minél minőségesebb alapokat rakjon rádiónknak, és az tényleg az Isteni Ige szócsöve legyen Szerbia minden lakosa felé, a „Keresztény hang minden otthonba" jelszóval!