In Memoriam

Életének 86. évében, papságának 60. esztendejében elhunyt főtisztelendő msgr. Rehák József pápai protonotárius, egyházmegyei bíró, nyugalmazott plébános.
Földi maradványait 2018. július 30-án, hétfőn, 10 órakor ravatalozzák fel a szabadkai Munkás Jézus templomban. 11 órakor az érte felajánlott gyászmise után a zentai Szent Anna temetőben helyezik örök nyugalomra 13:30-kor. Adj Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon békében!