Hivatások

2017 augusztus 31.-én a műsor vendége Kovács Ervin atya (Pater Gellért) premontrei szerzetes.