„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28)

2018. október 4-én a szabadkai VM4K rendezvényház vendégül fogadta  Brenner József nyugalmazott püspöki helynök, vasvár–szombathelyi székeskáptalan nagyprépost, Boldog Brenner János testvérét, és Horváth Árpád jezsuita szerzetes, a budapesti Jézus Szíve jezsuita templom igazgatóját. A találkozás témájának középontjában Boldog Brenner János életútja, vértanúsága, boldoggá avatása állt. Az est folyamán valódi betekintést nyerhettük Boldog Brenner János életébe.